PMF

Onurlu üyesidir!
 
 
 
 
 


"İşletme Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çevre Yönetimi" Nedir?

`İşletme Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çevre Yönetimi` endüstriyel işletmelerin üretimleri sırasında ortaya çıkabilecek çevresel etkiyi azaltmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve işletmenin verimliliğini arttırmak için uygulanan çalışmaları içerir.

Gönüllü çalışmaları temel alan `İşletme Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çevre Yönetimi` uygulamalarının amacı:

•  Hammadde kullanımı ile su ve enerji girdilerinin kabul edilebilir düzeylere çekilmesi,

•  Üretim sırasında ortaya çıkan katı atık, atıksu ve emisyon miktarlarının ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,

•  Hammaddelerin ve paketleme malzemelerinin en yüksek oranda yeniden kullanımı ve geri kazanımının sağlanması,

•  İşletmenin çalışma koşullarının ve iş güvenliğinin iyileştirilmesi olarak açıklanabilir.

`İşletme Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çevre Yönetimi` uygulamaları firmalara, hammadde ve enerji kullanımı ile atık miktarını en aza indirmek yoluyla önemli bir ekonomik kazanım ve avantaj sağlar.Atık miktarının azaltılması, işletmenin değerli hammadde kaybını önlemesini ve işletme maliyetini azaltmasını sağlar.

Ayrıca, firmaların `İşletme Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çevre Yönetimi` uygulamalarını, üretim süreçlerine dahil etmeleri, tüm toplumu etkileyen ve çevre kirliliğine yol açan atık miktarlarında bir azalma sağlayacağından, işletmenin ve ürünlerinin tüketiciler, kamuoyu ve yasa koyucular gözündeki imajı iyileşecektir. Bu nedenle, düşük maliyetli ve

KOBİ`ler için uygulaması kolay pek çok çalışma gerçekleştirilebilir.

Kimya Yüksek Mühendisi Hayrettin ERKAVUN

Genel Müdür