PMK

Onurlu üyesidir!
lab cabinets
 
 
 

Metal Kaplama prosesleri; ana metalin temizleme, sertleştirme yada yumuşatma, düzgün yada pürüzlü başka bir metalin kimyasal değişim yoluyla, bir metali yada bir dizi metali elektrolitik yolla ve organik materyallerle ve oksitlenme yolu ile elektrolize etmektir.

Metal Kaplama proseslerinde tehlike oluşturacak materyaller; kaplama çözeltisi içeriğindeki siyanürler, asitler, alkaliler, ağır metaller ve ağır metal tortularıdır.

Elektrolitik Kaplama işiyle uğraşan birine ilk sorulması gereken kirliliği nasıl ele aldığıdır. 1973`den bu yana bu konuyu en az işimiz kadar ciddiye almaktayız.

Gereksiz atıkların yaratılması gibi problemleri önlemekte kontrol listeleri bize yardımcı olmaktadır. Atıkların indirgenme stratejileri problem yaratmaması için kontrol şarttır.

Kaplama Prosesine geçmeden önce şu sorunları tetkik ediyoruz.

•  Kaplama öncesi bütün parçaların kontrolu

•  Yüzeyin temiz, kuru ve pastan arınmış olmasından emin olmak. Temiz olmayan yüzeyler kaplama kalitesinin düşmesine ve kaplama ömrünün kısalmasına neden olur.

•  Mekaniksel parçaların temizliği

•  Mümkün mertebe fırça veya diğer mekanik yollarla parçaların temizliğini yapılır. Böylece daha az miktarda parça temizliği için gerekli çözelti kullanmak mümkündür.

•  Banyoların sürekli kontrolü

•  PH, kimyasal konsantrasyon ve metal bileşimi gibi karekteristikler banyoyu destekler ve devamlılığı sağlar. Birçok kaplama prosesi ideal işletim parametresine sahiptir. Gerekli ayarlamalar yapmak banyonun kapsamını ve etkisini artıracaktır.

•  Uzun banyo ömrü için filtrasyon veya çökeltme

•  Banyo atıklarını uzaklaştırmak ve banyo ömrünü uzatmak için sürekli filtrasyon yapılır. Filtrasyon sistemleri birikmiş katıları uzaklaştırarak banyonun etkisini artırır.

•  Bileşiğin yapısını kuvvetlendirici kimyasallar kullanmak

•  Bu tür kimyasallar çamur hacmini azaltır çünkü ek olarak kimyasal işlem gereksizdir. Yapısı kuvvetli bileşikler yüzeye yapışmakta görev almayan metaller için kullanılabilir.

•  Siyanür içerikli proseslerin, siyanürsüz daha basit uygulamalarla yer değiştirmesi gerekir

•  Siyanür içermeyen proses kimyasalları siyanür içeren proses kimyasallarıyla değiştirilir. Siyanür içeren kimyasallar kirli atık hacmini artırır.

•  Atıkları ayrı tutmak

•  Kirli atıkların etkinliğinin azaltılması için birbirinden ayrılması gerekir. Asidik atıkların alkali atıklardan , kromun krom içermeyen atıklardan, yapısı kuvvetli olanlarla olmayanların ve siyanürlü atıklar ile siyanürsüzlerin ayrılması gerekir.